StressCard ordning

 
StressCard- Hjælper dig til at fange Stress i tide

"Antallet af folk der langtidssygemeldes på grund af stress og arbejdspres kunne næsten halveres, hvis de deltog i simple samtaler om at håndtere deres situation". Bo Netterstrøm ved Stressklinikken på Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød."

 

Hvad er StressCard?

Stressfri.com samarbejder med Oceaim ApS om en serviceaftale til virksomheder, der ønsker at forebygge og behandle stress, så konsekvenserne begrænses. StressCard giver adgang til Stressvagten, hvor medarbejderen altid kan få hjælp til at få afklaret deres stressniveau, hjælp til konkrete problemstillinger og forebyggende samtaler med henblik på afklaring af den enkeltes ressourcebalance.   
 

Hvorfor investere i StressCard?

Grundene til at investere i StressCard kan være mange, her er nogle af dem

 • Et 3 måneders medarbejderfravær pga. stress belaster virksomhedens økonomi. Udgiften for en sygemeldt timelønnet (kr. 150,- i timen) stiger til en udgift svarende til ca. kr. 500,- i timen, alle omkostninger medregnet.
 • Mindre stress i virksomheder skaber en bedre trivsel og færre konflikter.
 • Færre sygedage
 • Øget effektivitet og produktivitet

 

"95 pct. af de personer der har gennemført et StressCoaching forløb forbliver i deres nuværende job" Citat Bjarne Toftegård, Stressekspert.

 

Hvordan fungerer StressCard?

Når en virksomhed vælger at investere i StressCard til sine medarbejdere, får den enkelte medarbejder et personligt StressCard med telefonnummer til Stressvagten, hvor medarbejderen altid kan få svar på spørgsmål om stress i en fortrolig samtale.

StressCard

 • Giver den enkelte medarbejder adgang til StressVagten, hvor man altid kan få hjælp til at få afklaret sit stressniveau og anbefalinger om afhjælpning af evt. stress.
 • Er et personligt kort.
 • Bliver sendt til brugeren med et brev med vejledning og introduktion.
 • StressVagten er åben alle dage i tidsrummet 8-22.
 • StressVagten er bemandet med erfarne StressCoaches.
 • Med StressCard er du sikret adgang til StressCoahing indenfor 3 dage, i situationer hvor yderligere indsats er påkrævet.
 • StressCard inkluderer ikke stresscoaching. Stresscoaching er en ydelse, som betales særskilt.
 • Er gyldigt i 12 måneder.


Pris kr. 0,- ekskl. moms pr. år.


Kontakt Stressfri.com for mere info