Priser

Gratis rådgivning på telefon 40 13 54 56

Stresscoaching
1. samtale á ½-1 time med stresstest: 500,- kr.

Efterfølgende forløb består af 7 samtaler á 1-1½ time:
7.000,-/3.500,- kr. inkl. bøger, cd og andet materiale.

LifeCoaching
Pris pr. samtale á 2 timer: 1.200,- kr.
Pakke med 3 samtaler: 3.000,- kr.

 
Foredrag
1,5 time: 4.500,- kr.
2,5 time: 6.500,- kr.
 
 
Kurser
Halvdagskursus: 8.500,- kr.
Heldagskursus: 12.500,- kr.
 
 
Kørsel
Kørsel beregnes efter statens takster udenfor Faxe Kommune.Moms
Alle priser er inkl. moms for private, ekskl. moms for virksomheder.

 
Bank
Danske Bank reg. nr. 3409 kontonr. 0010535018.

 
Afbud
Afbud dagen før og vi finder en ny tid.
Afbud på dagen erstattes ikke.

Tilskud
Der gives ikke offentligt tilskud via sundheds- eller sygeforsikring.

Etiske regler
Stressfri.com garanterer et trygt og fortroligt samarbejde.
100 % tavshedspligt - også når du som ansat får samtalerne betalt af din arbejdsgiver.
Undtaget herfra er lovmæssig indberetningspligt ifm. oplysninger som strider mod gældende lovgivning.