Årsager til stress

  'At bekymre sig er at bruge sin fantasi
til at skabe noget, man ikke ønsker'
(Citat Abraham)

 

Work life balance 

Stress er ikke det samme som at have travlt. Man kan sagtens have meget travlt uden at blive stresset, når bare man kan lide det, man laver og samtidig oplever, at man har ressourcerne til det. Stress kan komme af mange forskellige årsager, og det, der stresser den ene, stresser ikke nødvendigvis den anden.

For at trives er det vigtigt, at vi har balance i vores liv, hvor vi er godt tilfredse med alle områder i vores liv. Er der for meget ubalance fx mellem den tid og energi vi bruger på vores arbejde, i forhold til den tid og energi vi bruger på vores familie, venner og fritid, kan det opleves som meningsløst eller forkert.

 

Livsværdier

Stress kan ramme os, når vi ikke lever vores liv i overensstemmelse med vores egne sande livsværdier. Hvis vi alt for ofte går på kompromis med det, vi selv ønsker eller har brug for. Vi har måske det forkerte arbejde, bor det forkerte sted eller lever i det forkerte parforhold. Sociale begivenheder som fx. sygdom, tab, ulykke, arbejdsløshed og skilsmisse kan også føre til stress.

 

Ressourcer

Stress kommer ofte til udtryk, når vi oplever at mangle ressourcer i forhold til mængden af krav og forventninger. Ressourcer er mange forskellige ting - eksempelvis tid, helbred, økonomi, faglige, personlig og sociale kompetencer, evner, netværk i form af familie, venner og kollegaer, hjælp og støtte, selvværd, selvtillid, tryghed, kærlighed, sikkerhed o.m.a.

 

Krav og forventninger

Det moderne liv er præget af store krav og forventninger. Både udefra kommende krav og forventninger, men også de krav og forventninger vi stiller til os selv, er med til at stresse os. Alt for ofte kører vi der ud af i forsøget på at opnå eller opleve mest muligt, høste anerkendelse, få kontrol, være perfekt eller fordi vi frygter, at ting går galt. Vi glemmer ofte at mærke efter, om det vi bruger vores tid og energi på, også er det, vi i virkeligheden ønsker eller har brug for. 

 

Manglende viden om stress

Manglende viden om stress er årsag til mange sygemeldinger. Jo mere vi ved om årsager til stress i vores eget liv, jo bedre er vi til at passe på os selv og hinanden.  Det samme gælder ude i virksomhederne, at jo bedre medarbejderne klædes på med viden om stress, jo mere trivsel, arbejdsglæde og effektivitet vil der kunne skabes og dermed også større overskud både privat, på jobbet og på virksomhedens bundlinje.

 

Det franske eksperiment

Forskere satte nogle frøer ned i en gryde med kogende vand. Ved den pludselige forandring reagerede frøerne ved straks at springe op af gryden. Derefter satte forskerne nogle frøer ned i en gryde med lunkent vand, hvorefter de langsomt tændte for blusset. Denne gang tolererede frøerne, at vandet gradvist blev varmere og varmere, og til sidst gjorde dem bevidstløse og kogte dem ihjel.

Forsøget beskriver på en simpel men alligevel meget præcis måde faren ved at acceptere og tolerere, når stressen gradvist sniger sig ind på os.