Priser

Private

Pris pr. samtale:   750 kr. 
Betaling pr. gang på Mobilepay eller kontant. 
 

Afklarende 1. samtale
På første samtale laver vi en stresstest og snakker om dit stressniveau samt dine ønsker og behov for hjælp.
Sammen vurderer vi, om stresscoaching er den rette hjælp til dig samt evt. videre forløb.
Du binder dig kun til én samtale af gangen.

Stresscoaching-forløb
7-10 samtaler anbefales, hvis du er alvorligt stresset eller er sygemeldt.
3-5 samtaler anbefales, hvis du er lettere stresset.

 

 

Virksomheder

Pris pr. samtale:   1.000 kr.

Pris pr. forløb, 8 samtaler:   7.500 kr. 

Pris for klippekort til 20 samtaler:   17.000 kr.   (15 % rabat).

 

Foredrag og kurser

Pris aftales i forhold til ønsket tidsramme og indhold.
Afholdes gerne i hele landet.

 

Betaling pr. faktura 8 dage netto.

 

 

Alle priser er inkl. moms for private og ekskl. moms for virksomheder.

 

 

Generelle betingelser
Afbud
Afbud senest dagen før inden kl. 16 og vi finder en ny tid.
Afbud på dagen: fuld betaling.

 
Tilskud

Det er ikke muligt at få offentligt tilskud til stresscoaching.
Enkelte forsikrings- og pensionsselskaber yder tilskud gennem sundhedsforsikring.
Virksomheder kan trække udgiften fra i deres regnskab.

 

Etiske regler
Stressfri.com garanterer et trygt og fortroligt samarbejde med 100 % tavshedspligt - også når du som ansat får samtalerne betalt af din arbejdsgiver.

Undtaget herfra er lovmæssig indberetningspligt ifm. oplysninger som strider mod gældende lovgivning.
 
 
Persondata
Stressfri.com indsamler og opbevarer oplysninger vedr. dig som klient/kunde i forbindelse med identifikation og fakturering.
 
Oplysninger af helbredsmæssig og problemmæssig karakter indsamles og opbevares for til enhver tid at kunne sammensætte det bedst mulige forløb/produkt til dig som klient/kunde. 
 
Alle oplysninger opbevares på papir i en personlig klient/kundemappe i et aflåst skab på virksomhedens adresse. Alle oplysninger makuleres efter 12 mdr. Ingen oplysninger opbevares og behandles elektronisk.
 
Du skal give dit samtykke på et skriftligt dokument, som opbevares i din klient/kundemappe.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.