Priser

Gratis rådgivning på telefon 40 13 54 56

Stresscoaching - 1. samtale
Første samtale er en afklarende samtale hvor du gennemgår en stresstest, og vi snakker om dit behov.
Du har her muligheden for sammen med mig at vurdere, om stresscoaching er den rette hjælp til dig.
Pris: 500,- kr.


Stresscoaching-forløb efter 1. samtale
Pris pr. samtale á 1-1½ time: 900,- kr. inkl. materialer.
7-10 samtaler anbefales hvis du er meget stresset eller er sygemeldt.
3-5 samtaler anbefales hvis du er lettere stresset.

LifeCoaching
Pris pr. samtale á 2 timer: 1.200,- kr.
 
 
Betaling
Pr. gang på Mobilepay eller kontant.
Virksomheder pr. faktura 8 dage.
 

Afbud
Afbud senest dagen før inden kl. 16 og vi finder en ny tid.
Afbud på dagen: fuld betaling.

 
Foredrag 2,5 time
6.500,- kr.
 
 
Workshop 3,5 time
7.500,- kr.
Inkl. materialer
 
 
Kursus 6,5 time
10.500,- kr.
Inkl. materialer
 
 
Kørsel
Kørsel beregnes efter statens takster udenfor Faxe Kommune.
 
 

Moms
Alle priser er inkl. moms for private, ekskl. moms for virksomheder.

 

Tilskud
Det er ikke muligt at få offentligt tilskud til stresscoaching.
Enkelte forsikrings- og pensionsselskaber yder tilskud gennem sundhedsforsikring.
Virksomheder kan trække udgiften fra i deres regnskab.


Etiske regler
Stressfri.com garanterer et trygt og fortroligt samarbejde med 100 % tavshedspligt - også når du som ansat får samtalerne betalt af din arbejdsgiver.

Undtaget herfra er lovmæssig indberetningspligt ifm. oplysninger som strider mod gældende lovgivning.
 
 
Persondata
Stressfri.com indsamler og opbevarer oplysninger vedr. dig som klient/kunde i forbindelse med identifikation og fakturering.
 
Oplysninger af helbredsmæssig og problemmæssig karakter indsamles og opbevares for til enhver tid at kunne sammensætte det bedst mulige forløb/produkt til dig som klient/kunde. 
 
Alle oplysninger opbevares på papir i en personlig klient/kundemappe i et aflåst skab på virksomhedens adresse. Alle oplysninger makuleres efter 12 mdr. Ingen oplysninger opbevares og behandles elektronisk.
 
Du skal give dit samtykke på et skriftligt dokument, som opbevares i din klient/kundemappe.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.