Stresssymptomer

Der findes mange forskellige stresssymptomer, og det er forskelligt, hvilke symptomer det enkelte menneske mærker. Det er vigtigt at du kender din egen måde at reagere på, når du føler sig presset.
Når du kender dine egne symptomer på stress, er det lettere at stoppe op, før du udvikler alvorlig stress.

 
Tegn på stress

Den generelle stressprofil viser, at stressede personer let bliver irriterede, utålmodige, aggressive og let kommer i konflikt med andre. En anden stressprofil er tilbagetrukket adfærd, manglende initiativ, afvisning i forhold til ansvar, let til gråd og mere sygdom og fravær. Hjælpeløshed, mangel på kontrol og overblik, manglende overskud og energi er også symptomer i det samlede stressbillede.


De tre S’er

Tre meget typiske adfærdsændringer, som du kan holde øje med er:

S - Søvn – dårligt søvn
S - Social – manglende lyst til socialt samvær
S - Sex – manglende lyst til sex

 

Symptomer på stress kan vise sig både fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt.

 

Fysiske
Hjertebanken
Hovedpine
Svedeture
Indre uro
”Sommerfugle” i maven
Knugen i brystet
Mavesmerter
Tissetrang
Kvalme
Spændinger i nakke og hals
Uforklarlige smerter
Vægttab
Tørhed i mund og hals
Rysten, tics
Nedsat immunforsvar
Fordøjelsesbesvær
Eksem
Fysisk træthed
Blødningsforstyrrelser (k)
Forhøjet blodtryk
Psykiske
Anspændt
Tankemylder
Søvnproblemer
Hukommelsesbesvær
Koncentrationsbesvær
Indre modstand
Utålmodig
Rastløs
Magtesløs
Bekymret
Tristhed
Lettere til tårer (ofte kvinder)
Indesluttet (ofte mænd)
Deprimeret
Udmattelse
Angst
Manglende appetit
Manglende sexlyst
Manglende erkendelse af stress
Adfærdsmæssige
Kritisk
Irritabel
Ubeslutsom
Mister overblikket
Taler hurtigere
Afbryder andre
Mange konflikter
Aggressiv
Oplever mange uheld
Udeblivelse
Øget brug af stimulanser
Øget sygefravær
Manglende engagement
Undgår socialt samvær
Overdrevet fysisk træning
Stoppe med træning
Voldsomme følelsesudbrud

 

Ovennævnte symptomer kan også komme af andre årsager end stress, og du bør derfor altid tale med din læge i tilfælde af gentagen oplevet stress. Hvis dit stressniveauet ikke nedbringes, vil din krop på et tidspunkt komme så meget ud af balance, at du måske ikke selv er i stand til at gøre noget ved det, men har brug for professionel hjælp.

Meget alvorlig stress kan, hvis ikke den afhjælpes, ende med et nervesammenbrud, besvimelse, hukommelsessvigt, udbrændthed, depression, angst eller blodprop og i sidste ende måske døden. Det er derfor vigtigt at stoppe op, når du mærker en forværring. Det er også vigtigt at holde øje med, hvor stresset du i virkeligheden er. Du kan måle dit stressniveau ved hjælp af en stress test, hvor du skal svare ja eller nej til en række spørgsmål. Tag en stress test nederst på siden.
 

Stressniveauer

Nogle symptomer på stress viser sig ved akut stress, og andre viser sig først, når stressen har stået på over en længere periode fra uger til måneder eller år. Stress udvikler sig på forskellige niveauer og kan sammenlignes med et trafiklys med grønt, gult og rødt signal, som indikerer, hvor alvorlig stressen er.


 

 

Rødt    =  'fuld stop'  (alvorlig stress)

Gult    'vær på vagt'  (gentagen akut stress)

 

Grønt   =  'kør'  (kortvarig / akut stress) 

På samme måde som når du kører i trafikken, er det helt ok at køre over for grønt.
Når det bliver gult, skal du lette foden fra speederen og bremse op.
Kører du ofte overfor gult, vil du på et eller andet tidspunkt komme til at køre overfor rødt.
Stopper du heller ikke for rødt, er der stor risiko for, at ulykken sker, og du bryder sammen med alvorlig stress.

Tag en stress test