Stresssymptomer

Der findes mange forskellige stresssymptomer, og det er forskelligt, hvilke symptomer det enkelte menneske mærker. Det er vigtigt at du kender din egen måde at reagere på, når du føler sig presset.
Når du kender dine egne symptomer på stress, er det lettere at stoppe op, før du udvikler alvorlig stress.
 

 Ydre tegn på stress

De synlige tegn på stress optræder forskelligt fra person til person. Stressede personer er ofte irriterede, utålmodige, aggressive og kommer let i konflikt med andre. Andre udviser tilbagetrukket adfærd, manglende initiativ, afvisning i forhold til ansvar, har let til gråd og er oftere syge. Hjælpeløshed, mangel på kontrol og overblik, manglende overskud og energi er også symptomer i det samlede stressbillede.


Spot de tre S’er

Tre meget typiske adfærdsændringer, som du kan holde øje med er:

Søvn – dårligt søvn
Social – manglende lyst til socialt samvær
Sex – nedsat sexlyst

 

Symptomer på stress kan vise sig både fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt.

 

Fysiske
Hjertebanken
Hovedpine
Svedeture
Indre uro
”Sommerfugle” i maven
Knugen i brystet
Mavesmerter
Tissetrang
Kvalme
Spændinger i nakke og hals
Uforklarlige smerter
Vægttab
Tørhed i mund og hals
Rysten, tics
Nedsat immunforsvar
Fordøjelsesbesvær
Eksem
Fysisk træthed
Blødningsforstyrrelser (k)
Forhøjet blodtryk
Psykiske
Anspændt
Tankemylder
Søvnproblemer
Hukommelsesbesvær
Koncentrationsbesvær
Indre modstand
Utålmodig
Rastløs
Magtesløs
Bekymret
Tristhed
Lettere til tårer (ofte kvinder)
Indesluttet (ofte mænd)
Deprimeret
Udmattelse
Angst
Manglende appetit
Manglende sexlyst
Manglende erkendelse af stress
Adfærdsmæssige
Kritisk
Irritabel
Ubeslutsom
Mister overblikket
Taler hurtigere
Afbryder andre
Mange konflikter
Aggressiv
Oplever mange uheld
Udeblivelse
Øget brug af stimulanser
Øget sygefravær
Manglende engagement
Undgår socialt samvær
Overdrevet fysisk træning
Stoppe med træning
Voldsomme følelsesudbrud

 

Ovennævnte symptomer kan også komme af andre årsager end stress, og du bør derfor altid tale med din læge for at udelukke evt. sygdomme. Hvis dit stressniveauet ikke nedbringes, vil din krop på et tidspunkt komme så meget ud af balance, at du måske ikke selv er i stand til at gøre noget ved det, men har brug for professionel hjælp.

Meget alvorlig stress kan, hvis ikke den afhjælpes, ende med et nervesammenbrud, besvimelse, hukommelsessvigt, udbrændthed, depression, angst eller blodprop og i sidste ende måske døden. Det er derfor vigtigt at stoppe op, når du mærker en forværring. Det er også vigtigt at holde øje med, hvor stresset du i virkeligheden er. Du kan måle dit stressniveau ved hjælp af en stress test, hvor du skal svare ja eller nej til en række spørgsmål. Tag en stress test nederst på siden.
 

Stressniveauer

Nogle symptomer viser tegn på akut stress, andre på moderat stress og atter andre viser sig først, når stressen har stået på over en længere periode fra uger til måneder eller år. Stress udvikler sig på forskellige niveauer og kan sammenlignes med et trafiklys med grønt, gult og rødt signal, som indikerer, hvor alvorlig stressen er.

 

Stop!    (alvorlig stress)

 

Vær på vagt    (moderat stress)

 

Kør    (kortvarig/akut stress) 

På samme måde som når du kører i trafikken, er det helt ok at køre over for grønt signal.
Når det skifter til gult, skal du lette foden fra speederen og bremse op.
Kører du ofte overfor gult, vil du nok på et eller andet tidspunkt komme til at køre overfor rødt.
Stopper du ikke for rødt, er der stor risiko for, at ulykken sker, og du bryder sammen med alvorlig stress.

Du kan sammenligne din måde at agere på, når lampen for brændstofniveau i din bil lyser rødt.
Hvis du bliver ved med at køre derudaf, uden at tanke nyt brændstof, så vil motoren til sidst bryde sammen, og en dyr reparation venter forude.

 

Download planche med symptomer
Tag en stress test