Hvad er stress?

Stress er en helt naturligt biologisk mekanisme, der aktiverer kroppen, så vi er klar til at handle, når vi udsættes for eller oplever pressede situationer. Stress er, når kroppen går i alarmberedskab, en slags kamp eller flugt reaktion.

Hjernen og stress

Når vi føler os pressede og skal klare en ekstraordinær situation, giver hjernen signal om at frigive stresshormoner herunder adrenalin, nordadrenalin, endofiner og kortisol, som påvirker en lang række funktioner i vores krop herunder stofskiftet, fordøjelsen, immunforsvaret og den måde hjernen virker på.

Stresshormoner

Stresshormoner skærmper vores sanser og frigiver energi når vi fx skal nå en deadline, skal til jobsamtale eller eksamen, yde en ekstraordinær præstation, har travlt, er i fare eller på anden måde føler os pressede. Dette kaldes for akut / kortvarig stress. Når situationen er overstået, vil nervesystemet og hormonbalancen normaliseres og krop og hjerne falder igen til ro.


Balancen mellem krav og ressourcer

Alle mennesker oplever stress en gang i mellem, ligesom alle kan blive ramt af alvorlig stress, hvis omstændighederne er til det. Stress er ikke det samme, som at have tralt og kan komme af mange forskellige årsager. Når vi ikke har - eller føler vi ikke har - de ressourcer, vi har brug for i en given situation, kan det føre til stress.

Når vi taler om stress, skelner vi mellem kortvarig og langvarig stress.

 

Kortvarig stress

Kortvarig stress hjælper os, så vi kan yde en ekstraordinær indsats i en presset situation. Selvom vi føler, at vi er i kontrol og har styr på situationen, reagerer kroppen alligevel ved at udskille stresshormoner. Det er vigtigst at være opmærksom på, at selvom kortvarig stress er en naturlig fysiologisk mekaniskme, der hjælper os med at "overleve" her og nu, kan det have negative konsekvenser, hvis vi ikke samtidig prioriterer afslapning og restitution højt.

 

 
Langvarig stress

Langvarig stress opstår, når vi gennem en længere periode udsættes for en fysisk eller psykisk belastning og ikke får restitueret. Stressen forværres, hvis vi samtidig føler, at vi ikke er i kontrol eller ikke evner at håndtere belastningen. Dette medfører en øget produktion af stresshormonet kortisol, som har en negativ indvirkning på vores hjerne. Dette kan bl.a. vise sig ved problemer med søvn, indlæring, koncentration og hukommelse. Langvarig stress kan desuden føres til en lang række sygdomme herunder hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, fedme, diabetes, angst, depression og blodprop.

 

Manglende erkendelse af stress

Når vi er alvorligt stressede fungerer vores hjerne ikke optimalt, og vi har derfor ofte svært ved at se os selv udefra. Overblik og evnen til at skelne mellem hvad der haster, og hvad der er vigtigt, bliver dårligere, og vi kan have brug for hjælp udefra til at stoppe op og søge hjælp. Det er vigtigt at stoppe stressen inden den bliver alvorlig, da det ellers har store menneskelig og økonomisk konsekvenser både for den enkelte, familien, virksomheden og samfundet.

 

Læs om stress symtomer og stress niveauer her