Kursus i Stress og Trivsel

På vores kursus i Stress og Trivsel får du både viden, inspiration, råd og vejledning samt øvelser i flere effektive stress- og trivselsværktøjer, som du kan bruge både privat og på jobbet.

Du bliver klogere på, hvordan stress påvirker dig fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt, og hvordan du opdager stress både hos dig selv og andre. Du lærer hvordan, du bedst hjælper en stresset kollega eller ven, når vi går i dybden med symptomer, niveauer og årsager til stress.
 

Alle taler om stress, men de færreste ved, hvad stress egentlig er

Nogle taler om positiv stress, og at stress er lig med travlhed. I virkeligheden er stress helt naturligt og nødvendigt, for at vi kan håndtere ekstraordinære krav og udfordringer, men vi kan dø af stress, hvis den får lov til at udvikle sig.

På kurset lærer du værktøjer, som kan bruges i hverdagen til at øge din samlede trivsel med mere energi, glæde, ro og overskud. Værktøjerne kan bruges både privat og på jobbet og bidrager til fælles forståelse.

 
Forebyggelse på individ-, gruppe- og ledelsesniveau

På kurset lærer du at forebygge og håndtere stress både på individ- , gruppe- og ledelsesniveau og vil være en blanding af oplæg, debat og små praktiske øvelser.

 

 

Indhold (heldagskursus)
 1. Stress - hvordan defineres stress som begreb

 2. Hvordan stress påvirker vores krop og hjerne

 3. Stress-symptomer – hvilke symptomer skal tages alvorligt

 4. Stressårsager – eksempler på arbejdsmæssige, private og personlige faktorer

 5. Stressniveauer – hvordan stress udvikler sig fra hverdagsstress til alarmklokker og alvorlig stress

 6. Håndtering af hverdagsstress

 7. Hvem har ansvaret

 8. At skabe trivsel hos dig selv og gruppen

 9. Forebyggelse – herunder gode hverdagsvaner

 10. Energidisponering, prioritering og planlægning

 11. Tankemylder og søvn

 12. Hjælp til stress

 

Kurset tilrettelægges altid ud fra jeres specielle ønsker og bebov.

 

Sagt om Stressfri.com arrangementer

 

Heidi er en levende fortæller, og hun er god til at underbygge og begrunde, således alle forstår budskabet. Jeg er sikker på den enkelte kursist får meget med hjem. Ved de efterfølgende evalueringer har det udelukkende været positive tilkendegivelser, som vi har modtaget fra deltagerne.

(Svend-Peter, virksomhedskonsulent hos PlusResurse)

 

Det var lige det, vi havde brug for, rigtig godt tilrettelagt med godt flow.

(Radisson Blue Falconer Hotel København)

 

 

Jeg synes helt og holdent, det var en super dag, præsenteret virkeligt professionelt af Heidi Jørgensen.

Jeg fik indblik i hvad stress er, årsager til stress, symptomer/signaler, forebyggelse, trivsel mm.

Tak for en rigtig god og inspirerende dag hvor jeg og mine kollegaer fik nogle gode værktøjer,
og jeg har kun hørt positiv omtale af kurset.

Det var et meget lærerigt kursus, hvor du kommer rigtig godt rundt omkring emnet.
Velafstemt i ift. pauser, kommunikeret på et sprog vi alle kunne forstå.

Det har været meget givende for mig, og du formåede at holde kurset interessant
og fangende hele vejen igennem.

Rigtig godt kursus! Gode dialoger og god info fra dig.
Lidt en øjenåbner i en travl hverdag.

Bedre indsigt i hvad jeg skal være opmærksom på, da jeg stadigvæk i perioder er presset på arbejde,
og jeg desværre kunne se, hvor mange punkter jeg blev ramt på, da jeg gik ned med stress.

Reflektering omkring mig selv og mit ejet arbejdsmiljø.

Velovervejet udført, roligt tempo og opfordrende til dialog.

Meget positiv oplevelse. Tiden fløj afsted.

(Feedback fra heldagskursus februar 2023)